Wat is een annuïteit?

18 februari 2020 overig
chrysler

Annuïteit
Wat is een annuïteit?
Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek betaald of ontvangen wordt gedurende een bepaalde periode. Letterlijk genomen is een annuïteit een jaarlijks te betalen bedrag. Deze is aan te vragen bij ons in een offerte of wordt definitief gemaakt in het contract van uw financial lease. 

Amortisatieschema
Wat is een amortisatieschema?
Om investeringen te kunnen doen sluiten veel ondernemers een lening af. 
Vervolgens betalen ze maandelijks een deel van het bedrag terug, plus de rente. 
De aflossing van een lening kun je in je boekhouding verwerken met behulp van een amortisatieschema. Een amortisatieschema is dus een financiële planning, waarop te zien is hoe je aflossing verloopt, wat de geplande einddatum is en wat de hoogte van de rente is die je betaalt.

Waarom zijn er amortisatieschema’s?
Een amortisatieschema helpt je om een beeld te krijgen van de (maandelijkse) kosten die je maakt als gevolg van een lening die je hebt afgesloten. Bovendien krijg je inzicht in het rente- en aflossingsbedrag. Amortisatieschema’s onderscheiden zich van zogeheten cashflowschema’s doordat ze werken naar een einddatum. Een cashflowschema geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven, zonder dat er een einddatum is bepaald.